TC de Markies
Store
© DaDo 2018 Tourclub de Markies uit Bergen op Zoom        info@tcdemarkies.nl
Leden van TC de Markies dienen jaarlijks hun contributie te voldoen. Informatie
hierover tref je hieronder aan.
Jaarlijks wordt de hoogte van de contributie bepaald door de penningmeester en
vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij aanvang van het seizoen.
Voor 2018 is deze vastgesteld op 100 euro per lid. Tweede en volgende leden uit
het zelfde gezin die op hetzelfde adres wonen betalen 75 euro per lid.
Van het contributiebedrag zal de komende vier jaar 25 euro worden gereserveerd
voor het jubileumjaar 2021. Dan zal onze toerclub 50 jaar bestaan. Zoals altijd zal
ook 20 euro per jaar gereserveerd worden voor de kleding.
De contributie dient voor 1 april te zijn voldaan tenzij in overleg met de
penningmeester hier verdere afspraken over zijn gemaakt.
Het bedrag dient te worden overgemaakt op rekeningnummer
NL18RABO0148937314 van de Rabobank in Bergen op Zoom tnv TC de Markies.
Ik wens iedereen een gezond en sportief seizoen toe!
Met vriendelijke groeten,
Daan van Dommele,
Penningmeester TC de Markies.
© DaDo 2018 Tourclub de Markies uit Bergen op Zoom        info@tcdemarkies.nl 
TC de Markies
Leden van TC de Markies dienen jaarlijks hun contributie te voldoen.
Informatie hierover tref je hieronder aan.
Jaarlijks wordt de hoogte van de contributie bepaald door de
penningmeester en vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering
(ALV) bij aanvang van het seizoen. Voor 2018 is deze vastgesteld op 
100 euro per lid. Tweede en volgende leden uit het zelfde gezin die
op hetzelfde adres wonen betalen 75 euro per lid.
Van het contributiebedrag zal de komende vier jaar 25 euro worden
gereserveerd voor het jubileumjaar 2021. Dan zal onze toerclub 50
jaar bestaan. Zoals altijd zal ook 20 euro per jaar gereserveerd
worden voor de kleding.
De contributie dient voor 1 april te zijn voldaan tenzij in overleg met
de penningmeester hier verdere afspraken over zijn gemaakt.
Het bedrag dient te worden overgemaakt op rekeningnummer
NL18RABO0148937314 van de Rabobank in Bergen op Zoom tnv
TC de Markies.
Ik wens iedereen een gezond en sportief seizoen toe!
Met vriendelijke groeten,
Daan van Dommele,
Penningmeester TC de Markies.